WTJU’s Sunday Opera Matinee Weekly Schedule

WTJU’s Sunday Opera Matinee Weekly Schedule

All programs air 2-6PM

 

Date Host Title Composer
Nov. 21, 2021 Brendan O’Donnell Dardanus Rameau
Nov. 28, 2021 Tim Snider La fiamma Respighi
Dec. 5, 2021 Ann Shaffer I Puritani Bellini
Dec. 12, 2021 Classical Marathon Il trittico Puccini
Dec. 19, 2021 Ann Shaffer Aïda Verdi
Dec. 26, 2021 Tim Snider La gioconda Ponchiellir
Jan. 2, 2022 Ann Shaffer Die Gärtnerin aus Liebe Mozart